Re-integratie


Iedere werknemer is anders – daarom is elk re-integratietraject bij ons maatwerk. Wij bieden een persoonlijke en betrokken aanpak waarbij uw werknemer contact heeft met één aangewezen contactpersoon. Ons uitgangspunt bij re-integratie is om werknemers te ondersteunen bij alle voorbereidingen voor het vinden van een werkplek die past bij hun kwaliteiten, vaardigheden, beperkingen en mogelijkheden, eerder opgedane werkervaring en opleidingsniveau. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de interesses van de werknemer. Zo kan VerzuimPartners een duurzame re-integratie realiseren in een omgeving die bij het persoons- en competentieprofiel van uw werknemer past.

Contact

Re-integratie 2de spoor


Een tweedespoortraject wordt ingezet als iemand één jaar in het verzuim zit, om zo geen re-integratiekansen te missen. Als al eerder duidelijk wordt dat spoor 1 niet meer passend is, kan vóór het tweede jaar een tweedespoortraject worden ingezet. Wanneer dit niet het geval is, lopen spoor 1 en spoor 2 dat tweede jaar naast elkaar. In beide sporen worden de re-integratiemogelijkheden onderzocht. Bij een eerstespoortraject doet u dit als werkgever, bij een tweedespoortraject is dit onze taak. Wordt het duidelijk dat op de huidige werkplek geen passende functie is of komt, waardoor een werknemer niet duurzaam zal re-integreren? In dat geval ligt de volledige focus op het tweedespoortraject. Tijdens een tweedespoortraject komen wij graag op huisbezoek. Heeft de werknemer dit liever niet, dan bieden wij ook externe locatiemogelijkheden.

"Wij bieden een persoonlijke en betrokken aanpak waarbij uw werknemer contact heeft met één aangewezen contactpersoon."


Contact

Jobcoaching


Met jobcoaching brengen we in kaart hoe de werknemer zich (verder) moet ontwikkelen om met plezier aan de slag te kunnen op een passende werkplek. Samen met een jobcoach van VerzuimPartners onderzoekt de werknemer zijn of haar kwaliteiten, talenten en ambities. Na de intake stelt de jobcoach een plan van aanpak op. Vervolgens wordt de werknemer gecoacht in het uitvoeren van de afspraken in het plan. Ook ondersteunt de coach de werknemer in het opheffen van eventuele blokkades, belemmerende overtuigingen en angsten. Het doel? Een nieuwe baan of ervoor zorgen dat de werknemer lekkerder in zijn of haar vel zit op het werk.

VerzuimPartners Outplacement

Outplacement


VerzuimPartners verzorgt effectieve en doelgerichte outplacementtrajecten. Dit kan nodig zijn wanneer er sprake is van een reorganisatie of een conflictsituatie. In deze trajecten is alles gericht op het ondersteunen van de werknemer en hem of haar van begin tot eind succesvol begeleiden naar een nieuwe werkgever. Zo brengen we de wensen, kwaliteiten en behoeften van de werknemer in kaart, waarna er gezocht wordt naar een passende, duurzame werkplek. Daarnaast hebben wij oog voor het proces van afscheid nemen van de oude werkomgeving én het actief realiseren van een nieuwe baan. Op die manier vertrekt de werknemer op korte termijn op goede voet bij de huidige werkgever.

”Rapasso

Rapasso


Voor re-integratietrajecten werken wij met het re-integratiesysteem Rapasso. Dit is een AVG-proof systeem waarbij het hele traject van uw werknemer eenvoudig te volgen is. Na elk bezoek geven we een korte terugkoppeling, zodat u up-to-date blijft over waar we zijn in het proces. Rapasso is een transparant en gebruiksvriendelijk platform waarbij u alle informatie op één plek vindt.

Werk met ons