Voor werknemers


VerzuimPartners is er ook voor u als werknemer. Met onze persoonlijke benadering, daadkrachtige aanpak en een uitgebreid coachingsaanbod kunnen we u deskundig en met aandacht begeleiden ter preventie van uitval of naar een passende, duurzame re-integratie. Of dat nu bij uw eigen werkgever is of op een nieuwe plek. Wij geloven dat er voor iedereen ruimte is op de arbeidsmarkt.

Contact

Verzuim


Wij stimuleren de kortste weg naar herstel en daarmee de kortste weg naar werk. Wanneer u zich ziek heeft gemeld, belt u met uw werkgever en met ons. Wij zorgen ervoor dat u direct uw casemanager aan de lijn krijgt. Hierbij maken wij een inschatting van het verzuim en of dit kortdurend of langdurend zal zijn. Daarom vragen wij u naar uw verwachtingen. Wel laten wij het aan de bedrijfsarts om hier uitspraken over te doen. Ook adviseert de bedrijfsarts over het inzetten van een interventie. Denken wij dat u baat heeft bij coaching? Dan kunnen wij coaching voorstellen aan uw werkgever. Uw werkgever moet hier uiteindelijk akkoord op geven. Voor begeleiding bij verzuim geldt: u moet het wel zelf doen, maar het hoeft niet alleen.

Re-integratie


In het kader van re-integratie bieden wij diverse re-integratietrajecten en re-integratiediensten aan. Denk aan een tweedespoortraject, een outplacementtraject of jobcoaching. Als u langer dan een jaar ziek bent, worden zowel door de werkgever als door ons als re-integratiespecialist de mogelijkheden onderzocht rondom een passende en duurzame re-integratie. Afhankelijk van uw belastbaarheid kijken we wat er bij u en uw situatie past. Is een tweedespoortraject passend? Dan beginnen we met het opstellen van een persoonsprofiel en zoekprofiel. Als het tot de mogelijkheden behoort, gaan we vervolgens over tot arbeidsmarktoriëntatie en daarna door naar arbeidsmarktbenadering. Voor re-integratie komen wij graag bij u op huisbezoek. Heeft u dit liever niet? Dan biedt VerzuimPartners diverse externe locatiemogelijkheden aan, zoals een Coachhuis.

Coaching


VerzuimPartners heeft een uitgebreid coachingsaanbod. Misschien heeft u hulp nodig bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, kampt u met stressklachten of heeft u in het verleden te maken gehad met bepaalde verslavingen. Wat uw klachten of problemen ook zijn, bij VerzuimPartners vindt u altijd een coachingstraject dat past bij uw hulpvraag. Via een van onze coachingstrajecten gaat u aan de slag met uw persoonlijke ontwikkeling en ontdekt u wat de oorzaak is van uw verzuim. Zo creëren we samen meer rust en zelfvertrouwen, waardoor u straks weer kunt deelnemen aan de arbeidsmarkt op een manier die bij u past.

"Voor begeleiding bij verzuim geldt: u hoeft het zeker niet alleen te doen, maar u moet het wel zélf doen."


Contact

Vertrouwenspersoon


Het is belangrijk dat u zich als werknemer veilig voelt op de werkvloer. Toch kunnen ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie of agressie op elke werkplek voorkomen. Dit leidt weer tot allerlei belemmerende klachten en soms zelfs verzuim. VerzuimPartners biedt een vertrouwenspersoon die u bij deze problematiek kan opvangen, ondersteunen, adviseren of simpelweg een luisterend oor kan bieden. Samen gaan we op zoek naar de best mogelijke oplossing. Hierin houdt u zelf de regie rondom de stappen die genomen moeten worden om de situatie te veranderen. Daarbij blijft alles altijd vertrouwelijk.

Contact