Verzuim


Bij VerzuimPartners gaan wij voor het beste resultaat voor werknemers én de organisatie. Wij helpen organisaties om de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid te minimaliseren. Wanneer dit gewenst is, nemen wij de volledige verzuimdossiers uit handen. Tijdens onze trajecten houden wij altijd contact met u en stimuleren wij transparante communicatie tussen alle betrokken partijen. Zo ontdekken we snel of wij iets voor u of uw werknemer kunnen betekenen. Bovendien stimuleren wij u en uw werknemer om in goed contact met elkaar te blijven, zodat de re-integratie voorspoedig en passend vormgegeven kan worden.

Contact

Casemanager verzuim


VerzuimPartners biedt veel kennis over ziekteverzuim en heeft veel ervaring met het creëren van duurzame inzetbaarheid. Wij stellen graag de vraag: wat heeft uw werknemer nodig om optimaal inzetbaar te zijn? Hoe kunnen we dat samen realiseren? Tijdens de verzuimperiode beheren wij eigen dossiers van verzuimende werknemers en werken wij procesmatig volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Verder verrichten wij verzuimscans op aanvraag in uw organisatie en adviseren wij over het inkopen en inrichten van relevante dienstverlening. Als casemanagers verzuim zijn wij de drijvende en stimulerende kracht achter het totale verzuimproces.

"Wij stellen graag de vraag: wat heeft uw werknemer nodig om optimaal inzetbaar te zijn? Hoe kunnen we dat samen realiseren?"


Contact

WIA casemanager


Wanneer u eigenrisicodrager bent, houden wij als WIA casemanagers de touwtjes in handen rondom het re-integratieproces van uw voormalig werknemer. Wij denken kritisch mee bij re-integratie, maar houden ook altijd oog voor de werknemer, werkgever en eventuele verzekeringsmaatschappij. Wij onderzoeken of de belastbaarheid van uw voormalig werknemer toeneemt. Vervolgens bepalen we of er een nieuwe afspraak met de bedrijfsarts en eventueel een herbeoordeling van het UWV ingepland moet worden. Neemt iemands belastbaarheid toe? Dan kunnen wij een derdespoortraject inzetten. Daarmee ondersteunen we de persoon in kwestie om hun restverdiencapaciteit optimaal te benutten en om concrete stappen te zetten richting de arbeidsmarkt.

Casemanager in taakdelegatie


Onze casemanager in taakdelegatie (CMTD) ondersteunt de bedrijfsarts met verschillende taken op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid. Een bedrijfsarts zal zijn taken nooit zomaar overdragen: dat kan alleen onder strikte voorwaarden. Verschillende juridische kaders en spelregels bepalen de speelruimte van deze twee professionals. Dit vertalen wij naar een zorgvuldige aanpak. Een CMTD is dus geen arts, maar mag wel medische informatie opvragen. Zo zitten we er sneller bovenop en voorkomen we lange wachttijden bij de bedrijfsarts. Nadat de CMTD informatie heeft verzameld, volgt er een advies van de bedrijfsarts en kan er gewerkt worden aan een duurzaam herstel. Wij werken in taakdelegatie samen met onze bedrijfsarts.

Dotweb


Wij rapporteren de voortgang van de verzuimdossiers in het verzuim-registratiesysteem Dotweb. Onze opdrachtgevers kunnen hier de contactmomenten en de documenten inzien die verplicht zijn in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Contact