UWV


VerzuimPartners biedt het Werkfit-traject, het Naar werk-traject en Modulaire re-integratiediensten van het UWV aan. Samen met het UWV en VerzuimPartners wordt met u afgestemd wat u nodig heeft en op welke activiteiten of onderwerpen de focus ligt. Op deze manier heeft VerzuimPartners al veel mensen aan het werk geholpen.

Contact

Werkfit-traject


Het Werkfit-traject is een re-integratietraject voor u als u een Ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV krijgt en nog mogelijkheid hebt om te werken. Binnen het Werkfit-traject gaat u met VerzuimPartners aan de slag om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken. Tijdens het traject ondersteunen wij u in het verbeteren van uw persoonlijke effectiviteit met als doel rekening te houden met beperkingen, gebruikmaken van de mogelijkheden die er zijn en leren luisteren naar signalen van het lichaam en daarnaar te handelen en grenzen leren herkennen en bewaken. Ook wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen op het gebied van solliciteren en het vervullen van een andere functie. Door middel van online tests, een modern cv en sollicitatiebegeleiding wordt de arbeidspositie in beeld gebracht, waardoor u weer stappen kunt zetten en kansen kunt grijpen.

Naar werk-traject


Het Naar werk-traject is bedoeld voor mensen die een Ziektewetuitkering, een WW-uitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV krijgen, maar nog wel mogelijkheid hebben om te werken. Door middel van arbeidsmarktoriëntatie onderzoekt VerzuimPartners samen met u welke functies passend zijn. Naar aanleiding hiervan worden vacatures gezocht waarop u onder onze begeleiding kan solliciteren. Ook verzorgen we sollicitatiebegeleiding op het gebied van het zoeken naar vacatures, het bespreken van sollicitatiegesprekken en het evalueren hiervan. Als u dit fijn vindt, kunnen wij contact opnemen met een potentiële nieuwe werkgever. Het doel is om kansrijke functies te vinden op een duurzame werkplek die passen bij uw ambities, competenties en belastbaarheid.

"Wij ondersteunen u in het leren herkennen en bewaken van grenzen en het gebruikmaken van mogelijkheden die er zijn."


Contact

Modulaire re-integratiediensten


Modulaire re-integratiediensten zijn op maat gemaakte trajecten die uitsluitend worden aangeboden aan u wanneer u een Wajong-, WIA-, WW- of Ziektewetuitkering van het UWV ontvangt. U heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, maar voelt wel de behoefte om stappen te zetten. Elke vraagstelling en ieders persoonlijke situatie is daarin anders. Daarom bieden wij altijd maatwerk, waarbij sprake is van één vaste contactpersoon. De aanpak is gericht op het vergroten van de kansen op een succesvolle re-integratie en het bevorderen van het welzijn op de werkvloer. De modulaire re-integratiediensten worden opgedeeld in verschillende modules, die aansluiten bij uw unieke behoeften en vaardigheden: participatie-interventie, het bevorderen van maatschappelijke deelname, praktijkassessment en begeleiding bij scholing. Wij bekijken vooraf welke dienstverlening bij u past en stemmen met u af wat u nodig heeft.

Contact